Správa sítě

Zaměřujeme se především na malé firmy do cca 50 počítačů, prodejny a domácí kanceláře. Službou správy sítě získáte profesionálního administrátora, který k vám bude chodit tak často, jak je třeba. Dohlédne na správný chod vaší firemní sítě a bude vám k dispozici i mimo pravidelné návštěvy.
Naše firma  vám může poskytnout využití externí správy sítě Brno, nebo komplexní outsourcing IT. Nároky na specializaci pracovníků v IT, správců a administrátorů jsou značné, např. mzdy, pojištění, vybavení a školení, náklady stále rostou. Zbavte se těchto položek v rozpočtu a zvolte námi nabízenou službu správy sítě Brno.
Náklady na externí správu sítě jsou individuální, závislé na počtu spravovaných serverů a pracovních stanic i na dohodnuté frekvenci návštěv. U menších firem se pohybují v řádech tisíců korun měsíčně. V rámci našich serverových ICT řešení pro vás a vaši firmu zajistíme i profesionální webhosting.Poskytujeme:
- správu sítě, především instalace a údržbu serveru, pracovních stanic a síťového příslušenství
- pravidelné zálohování a zabezpečení dat
- servis, poradenství, konzultace a podpora
- provádíme kompletní čištění počítačů včetně reinstalace systému a jeho uvedením do původního satvu

Výhody externí správy sítě :
- finanční úspora - adminstrátora využíváte jen když je potřeba
- profesionalita - správu sítě provádějí kvalifikovaní odborníci
- flexibilita - externí správu neprovádí jen jeden člověk - např. dovolená
- přenesení zodpovědnosti - za bezproblémový chod softwarua hardwaru ve vaší firmě se přenáší na servisní firmu - tedy na naši firmu