Zálohovaný internet

Na základě zkušeností zřizování internetových přípojek pro menší podniky jako jsou: provozovny, ordinace, restaurace a hospody jsem zjistil, že většina těchto provozů je závislá na internetu a v případě jeho výpadku nastávají podnikatelům výrazné komplikace včetně finančních ztrát. Jako možnost se sice jeví zřízení SLA internetu s garancí 99,99% ročně, jenže takové řešení je neekonomické, jelikož se měsíční paušály začínají pohybovat od 5 000 Kč při rychlosti např. 10/10 Mb/s. Z tohoto důvodu se využije přijatelné řešení pro klienta. Ke stávajícímu připojení se zřídí další internetová přípojka založená na jiné technologii např.: VDSL, Wi-Fi, LTE, satelitní internet. V případě výpadku hlavní přípojky internetu se spustí záložní přípojka. Zpravidla měsíční náklady zálohovaného internetu se pohybují v řádu stokorun.